Continutul dosarului comisiei metodice

I. COMPONENTA ORGANIZATORICA
– Structura anului scolar
– Incadrãri
– Componenta catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea absolvita, vechime, statut)
II. COMPONENTA MANAGERIALA
– Raportul de activitate pe anul scolar precedent
– Planul managerial si planul de activitati
– Planificãri anuale (vizate de seful de catedrã si directorul unitãtii)
– Planificãri pe unitãti de invãtare (vizate de seful de catedrã)- cate un exemplu pe semestru si an de studiu
– Selectia manualelor alternative
– Atributiile comisiei metodice
– Alte responsabilitãti ale membrilor comisiei
– Programe scolare pe nivele de studiu
– Programele disciplinelor optionale – de trimis la ISJ pentru avizare
– Documente, comunicari, note de la MEdC sau ISJ
III. COMPONENTA OPERATIONALA
– Proiecte didactice model
– Teste predictive, teste de evaluare, teste summative, simulari olimpiade si bacalaureat
– Evaluarea testelor predictive, concluzii si masuri propuse
– Portofolii, referate, alte metode de evaluare propuse la nivelul catedrei
– Procesele verbale ale sedintelor comisiei metodice
– Programe de pregatire pentru recuperare
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARA
– Programul consultatiilor pentru Bacalaureat (pe clase si profesori)
– Programul de pregatire pentru performanta
– Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade, sesiuni comunicari, etc.
– Cercuri ale elevilor, reviste scolare, sesiuni de referate si comunicãri, alte actiuni la nivelul catedrei
– Participãri ale membrilor catedrei la programe si proiecte
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALA
– Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare
– Calificativele obtinute in ultimii trei ani
– Fise de dezvoltare profesionalã pentru membrii catedrei
– Oferta de formare a CCD
– Materiale prezentate de catre profesori la Sesiuni de comunicari stiintifice, referate, etc.
– Subiecte elaborate pentru olimpiade, concursuri, bacalaureat,teze semestriale, etc.
– Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate)
– Publicatii ale membrilor catedrei (copii dupa primele pagini)