Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică „Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”

Facultatea de Geografie a Universității din București, Institutul de Geografie al Academiei Române, Societatea de Geografie din România, Direcția Topografica Militară „General de divizie Constantin Barozzi”, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Centrul Național de Cartografie au deosebita onoare de a vă invita să participați la Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică „Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”.
Prin organizarea acestei conferințe, instituțiile organizatoare, doresc să creeze un cadru de dezbateri științifice deschise pentru geografii și specialiști din domeniile sale conexe interesați de problematicile de toponimie și geografie istorică. Conferința are ca principal obiectiv reunirea celor interesați de problematicile numelor de locuri, pentru a prezenta și a discuta despre cele mai recente aspecte tematice. Conferința are un caracter interdisciplinar, fiind deschisă cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, precum și specialiștilor în cartografie sau GIS, responsabililor cu constituirea și gestiunea nomenclatoarelor toponimice din administrațiile publice centrale și locale etc.
Evenimentul se dorește a fi un cadru favorabil pentru dezbaterea problemelor teoretice, metodologice și aplicate privind numele de locuri și semnificațiilor lor pentru memoria, patrimoniul și identitatea locală sau regională.

Conferința va avea loc la București, vineri 24 octombrie 2014, la „Casa Universitarilor”, Strada Dionisie Lupu nr. 46, sector 1, București.

În speranța ca evenimentul nostru va fi de interes pentru dumneavoastră, vă așteptăm să participați la conferință!

Secțiuni tematice:

1. În căutarea toponimelor pierdute! – valoarea de memorie și identitate istorico-geografică a numelor de locuri dispărute din uz natural sau prin intervenție administrativă
2. Toponimia naturală – reutilizări și noi denominări ale teritoriilor agricole și forestiere  în perioada post-comunistă
3. Toponimia oficială – semnificații ideologice și identități locale.
4. Odonimele – reflectare a realităților istorico-geografice și socio-culturale locale sau denumiri aleatorii administrative
5. Numele de locuri – reprezentări cartografice și metadate în aplicațiile GIS.
6. Reconstituirea peisajelor geografice umane și naturale prin cercetări de geografie istorică. Între realitatea din teren și dimensiunile semantice.
7. Geografia istorică – fundamente științifice pentru identitățile locale și memoria locurilor.

Detalii despre conferință (program, înregistrare etc.) pe toponimie.geo.unibuc.ro.