Concursul național ”Colocvii eminesciene”

Regulamentul de participare la Concursul Național ”Colocvii eminesciene”, ediția a VIII-a, aprobat în Calendarul concursurilor naționale școlare organizate în anul școlar 2014-2015, fără finanțare MECS, nr. 26364/21.01.2015, poziția I/02.

Instituția inițiatoare: Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Constanța

Grupul țintă:

– Elevii de nivel gimnazial și liceal din școlile generale/liceele/colegiile din România și din afara țării.

– Profesorii de limba şi literatura română, limbi moderne, profesorii de arte plastice.

Domeniul: cultural-artistic, literatură

Până la data de 30 aprilie 2015

Toate unităţile şcolare interesate vor trimite lucrările direct COLEGIULUI NAţIONAL ,,MIHAI EMINESCU” prin mandat poștal pe adresa instituției :Strada Traian, nr. 19, cod poștal 900743 cu mențiunea – pentru Concursul Național ,,Colocvii eminesciene’’. De asemenea, vor trimite și un plic autoadresat, timbrat corespunzător destinației, pentru diplome și CD-ul cu lucrările participanților.

Concursul este organizat pe următoarele secţiuni:

1. SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ

 • Subsecțiunea – Critică / Analiză literară

           Clasele VII-VIII – elevii vor analiza, la alegere, două dintre poeziile postume ale lui Mihai Eminescu

Clasele IX-XII – elevii vor analiza, la alegere, trei dintre poeziile postume ale lui Mihai Eminescu

 • Subsecțiunea – Grafică – elevii vor ilustra, la alegere, două dintre poeziile postume ale lui Mihai Eminescu prin lucrări de grafică realizate în tuş, culoare, pastel, colaj, în format A4.
 • Subsecțiunea – Traducere – elevii vor traduce, în limbile engleză, franceză, germană, două poezii postume, la alegere, aparținându-i poetului Mihai Eminescu.

2. SECȚIUNEA COMUNICĂRI METODICO-ȘTIINȚIFICE (se adresează numai profesorilor) și are ca temă ,,ACTUALITATEA LUI EMINESCU’’. Participanții pot elabora lucrări hermeneutice (maximum 4 pagini) sau metodice ( proiect didactic pe un text din creația postumă a lui Mihai Eminescu).

Criterii de elaborare a lucrărilor pentru ambele secțiuni: font TNR, 12, 1,5 rânduri, cu diacritice, titlul centrat cu 14, bold.

Lucrările vor avea în dreapta sus următoarele date de identificare:

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ

 1. unitatea de învăţământ;
 2. localitatea;
 3. adresa de contact a unităţii de învăţământ;
 4. numele şi prenumele elevului, clasa;
 5. numele şi prenumele profesorului coordonator, telefon, adresă de e-mail.

!! Lucrările de la SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ vor fi trimise atât printate cât și pe CD.

SECȚIUNEA COMUNICĂRI METODICO-ȘTIINȚIFICE

 1. unitatea de învăţământ;
 2. localitatea;
 3. adresa de contact a unităţii de învăţământ;
 4. numele şi prenumele profesor, telefon, adresă de e-mail.

!! Lucrările de la SECȚIUNEA COMUNICĂRI METODICO-ȘTIINȚIFICE vor fi trimise atât printate cât și pe un CD sau pe adresa de mail- gratieladominte@yahoo.com cu mențiunea- pentru SECȚIUNEA COMUNICĂRI METODICO-ȘTIINȚIFICE.

În perioada 30 aprilie – 15 mai 2015, lucrările trimise vor fi evaluate de către o comisie mixtă, pentru fiecare secţiune:

 • limba şi literatura română, limbi moderne – Inspectori de specialitate, Preşedintele juriului- dir.prof.dr. Camelia Ciurescu, profesori din cadrul Colegiului,,M.Eminescu”, prof.metodişti;
 • grafică – Inspector de Arte, critic de artă.

În perioada 20-25 mai 2015, vor fi transmise rezultatele pe site-ul Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu”, pe site-ul ISJ Constanţa.

Diplomele vor fi trimise participanților în intervalul iunie-septembrie 2015.

! Pentru fiecare lucrare înscrisă în concurs, pe fiecare secţiune, se vor oferi premiile I, II, III şi câte 3 menţiuni în conformitate cu noile prevederi ale M.E.C.S.

PREMIILE OFERITE CONSTAU îN:

– diplome (pentru toţi participanţii şi profesorii cordonatori), cărţi, CD-uri cu lucrările premiate ale concursului, CD cu ISSN cu lucrările profesorilor participanți la Sesiunea ce comunicări metodico-științifice.