Cele 8 domenii ale competențelor cheie

Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini  de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.

Cele opt domenii ale Competenţelor cheie  sunt:

1. Comunicarea în limba maternă

Comunicarea este abilitatea de a exprima si interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale  orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a interacţiona intr-un mod adecvat in cadrul întregii game a contextelor sociale şi culturale – educaţie şi instruire, la serviciu, acasă sau in timpul liber.

2. Comunicare în limbi străine

Comunicarea intr-o limba străină are aceleaşi dimensiuni  ca şi comunicarea in limba maternă: se bazează pe abilitatea de a înţelege , de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere) intr-o gamă potrivita de contexte sociale – la serviciu, acasă, în educaţie şi instruire – conform cu dorinţele sau nevoile individului. Comunicarea intr-o limba străină  de asemenea apelează la abilităţi  de mediere şi  înţelegere culturală. Nivelul performantei va varia  intre cele patru dimensiuni ,  intre diferitele limbi şi conform cu moştenirea şi cadrul lingvistic  al individului.

3. Competențe în matematică și competențe elementare în științe și tehnologie

Alfabetizarea matematică este abilitatea de a aduna, scădea, înmulţi şi împărţi mental sau în scris  pentru a rezolva o gamă de probleme în situaţiile vieţii de fiecare zi. Accentul se pune mai ales pe proces decât  pe rezultat, mai degrabă pe activitate decât pe cunoaştere. Alfabetizarea ştiinţifică  se referă la abilitatea şi dorinţa  de a utiliza  cunoştinţele şi metodologia  menită să explice lumea naturală. Competenţa in tehnologie  e văzută ca înţelegerea şi utilizarea acelor cunoştinţe şi metode care pot modifica  cadrul natural ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor.

4. Competențe în utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicație

Competenţa digitală implică utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice  la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare. Aceste competenţe se referă la gândirea logică şi critică, la abilităţile de management a informaţiei la standarde înalte, si la abilităţi  de comunicare dezvoltate. La nivelul de bază, abilităţile  TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, şi pentru a comunica şi a participa  in reţele prin intermediul Internetului.

5. Competențe pentru a învăța să înveți

„A învăţa să înveţi” cuprinde  disponibilitatea  de a organiza şi reglementa propria învăţare, atât individual cât şi în grup. Aceasta include abilitatea de  organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, de a achiziţiona, procesa, evalua şi asimila noi cunoştinţe, şi de a aplica noile cunoştinţe  şi deprinderi într-o varietate de contexte – acasă. la serviciu, în educaţie şi instruire. În termeni mai generali, “a învăţa să înveţi” contribuie  puternic la managementul traseului  profesional.

6. Competențe de relaționare interpersonală și competențe civice

Competenţele de relationare interpersonală  cuprind toate formele  comportamentale care trebuie  stăpânite pentru ca un individ să fie capabil să participe  intr-un mod eficient si constructiv  la viața socială şi să rezolve conflictele,  dacă e cazul. Abilităţile interpersonale sunt necesare pentru interacţiunea efectivă,  individual  şi in grupuri, şi sunt utilizate atât în domenii private cât şi in domenii publice.

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat

Antreprenoriatul are  o componentă activă şi una pasivă:  cuprinde  atât  capacitatea de a induce schimbări cât  şi abilitatea de a le primi, sprijini şi adapta  la inovaţia  adusa de către factorii externi. Antreprenoriatul  implică asumarea responsabilităţii pentru acţiunile cuiva, pozitive şi negative,  dezvoltarea unei viziuni strategice, stabilirea obiectivelor şi realizarea lor, precum  şi motivarea de a reuşi.

8. Sensibilizare culturală și exprimare artistică

Exprimarea culturală cuprinde aprecierea importanţei  exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor prin intermediul diferitelor medii, incluzând muzica, expresia corporală, literatura şi artele plastice.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close