Regulamentul concursului național de reviste școlare 2017

Regulamentul concursului național de reviste școlare 2017...

Read More
Read More

Condiții pentru o serbare cu temă etnofolclorică reușită

Pentru reuşita unei serbări cu temă etnofolclorică este necesară respectarea unor condiţii, cum sunt: • colaborarea cu copiii în alegerea temei serbării. Chiar din această fază copiilor li se trezeşte interesul pentru activitate. Ce-ar fi să facem o serbare în care să…? Indiferent dacă ideile copiilor sunt sau nu de folos serbării, ele sunt cu siguranţă un mijloc de a-i determina să se gândească, să caute, să-şi spună părerea, cu un cuvânt să-i activăm; • determinarea copiilor să participe activ la pregătirea şi susţinerea spectacolului. Copilul este ajutat să-şi descopere înclinaţiile, să accepte sarcina ce i se dă potrivit cu aceste înclinaţii. Sunt încurajaţi copii mai timizi sau retraşi şi se evită monopolizarea activităţii de către cei mai activi; • odată stabilită tema şi repartizate rolurile, copiii se ocupă de costume, ajutaţi de părinţi. Prin aceasta se urmăreşte dezvoltarea simţului răspunderii, a independenţei în acţiune, a mândriei de a realiza cu forţe proprii pregătirile de serbare; • percepţia clară şi precisă a conţinutului serbării, pornind de la o idee tematică. Tema trebuie să fie adaptată evenimentului sărbătorit şi poate cuprinde şi numere conexe. Se urmăreşte evidenţierea tradiţiilor populare, originalitatea creaţiilor culturale ale poporului român, ocupaţiile tradiţionale, obiceiurilor de sărbători specifice zonei, legate de preocupările şi interesele locuitorilor. Pentru sporirea atractivităţii, pentru copii şi spectatori, este necesară îmbinarea armonioasă a versului, cântecului, jocului cu glume, haz, zicători şi proverbe, ghicitori şi strigături care creează bună dispoziţie, amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde; • selecţionarea materialului necesar care trebuie să fie accesibil vârstei, corespunzător cu posibilităţile psihoindividuale ale copiilor, uşor de asimilat, educativ, atractiv, uşor de memorat, acceptat cu plăcere de către copii, distribuit în mod echitabil ca să nu creeze divergenţe între copii şi nemulţumirea părinţilor; • durata serbării să nu depăşească o oră pentru a nu obosi şi plictisi; • spectacolul să concorde cu locul unde se desfăşoară: sala de grupă, sala de spectacole a grădiniţei, scena unui teatru etc.; • ponderea echilibrată a diferitelor momente artistice, fiecare moment contribuind în egală măsură la varietatea şi dinamica spectacolului. Educatoarea asigură succesiunea secvenţelor pentru a evita monotonia şi a nu crea timpi morţi. Coeziunea spectacolului cu temă este dată de textul prezentării numerelor şi de expresivitatea prezentării. Prezentator poate fi un copil isteţ, dezinvolt sau educatoarea. Importantă este exprimarea clară, de înţeles şi care să trezească interesul spectatorilor; • fond muzical adecvat textului şi mesajului pe care dorim să-l transmitem, legat de evenimentul sărbătorit; bine ales, acesta sensibilizează copiii şi spectatorii, sporeşte farmecul serbării; • costumaţia trebuie să fie adecvată personajelor, copiii să fie bine deghizaţi, decorurile corespunzătoare, ceea ce contribuie la crearea atmosferei de basm, dătătoare de emoţii estetice; • prin acordarea libertăţii de a-şi asigura în cât mai mare măsură costumaţia, copiilor li se asigură libertate de gândire şi acţiune, li se stimulează imaginaţia reproductivă şi creatoare. Costumul popular românesc, în măsura în care se foloseşte,...

Read More

Barbacana – program de prevenire a dependenței de droguri

În prezent, problema dependenţei de droguri reprezintă una dintre cele mai importante preocupări în societatea noastră. De aceea, toate eforturile pentru a pune capăt consumului de substanţe toxice şi dăunătoare sunt binevenite. Obiectivul fundamental pe care ni-l propunem este acela de a determina schimbarea socială necesară pentru a putea reduce cererea şi pentru a putea proteja, cu toate strategiile care ne sunt la îndemână, categoria socială a tinerilor, lipsiţi de maturitate, în înfruntarea lor cu presiuni individuale şi colective. Ceea ce cunoaştem cu certitudine este interesul deosebit ce planează în jurul drogurilor (începând cu „drogurile legale”, ca de exemplu tutunul şi alcoolul, până la drogurile ilegale). Ştim că lupta împotriva intereselor economice generate de piaţa drogurilor este foarte dură, dar putem schimba atitudinea tinerilor faţă de consumul de droguri şi îi putem imuniza pentru a fi mai rezistenţi la presiunile vieţii cotidiene; în acest fel, deja am câştigat parţial bătălia. Prin programul pe care vi-l prezentăm încercăm să oferim o modalitate de acţiune pentru prevenirea consumului de droguri. Viitorul luptei împotriva dependenţei de droguri constă în faptul că tinerii nu trebuie să le consume sau, ca o variantă secundară, să amâne cât mai mult posibil momentul începerii consumului, pentru a stopa astfel trecerea către abuzul de droguri legale şi debutul consumului de droguri ilegale. Debutul consumului anumitor substanţe, precum tutunul şi alcoolul, se situează la vârste foarte fragede (aproximativ doisprezece ani), după cum indică rezultatele obţinute prin cercetări. Materialul pe care vi-l prezentăm îşi propune să faciliteze introducerea unui instrument ce implică mai mulţi factori, uşor de mânuit şi de aplicat, care să favorizeze apariţia condiţiilor necesare pentru prevenirea consumului de droguri, corespunzătoare elevilor de clasa a VII-a: • Tehnici şi strategii pentru confruntarea cu situaţii cotidiene şi argumente coerente pentru a respinge consumul de droguri. • Sentimentul de apartenenţă la un grup cu problematică şi nelinişti asemănătoare. • Cunoştinţe şi convingeri legate de stiluri de viaţă sănătoase. • O activitate coordonată în vederea atingerii obiectivelor propuse şi satisfacerii nevoilor proprii. • Stabilirea unor relaţii de participare care să le ofere resursele necesare. Toate acestea au loc într-o primă fază, în cadrul de referinţă, „şcoala”, unde se dobândesc cunoştinţe, valori şi se dezvoltă relaţiile sociale ale individului. Programul de prevenire se poate realiza numai dacă toate activităţile relaţionate cu acesta se desfăşoară într-o manieră globală şi coordonată. Figura profesorului are ponderea sa, el fiind cel care asigură materialele şi moderează dezbaterile; de asemenea, este persoana responsabilă de crearea mediului adecvat, destins şi participativ, în care elevii să îşi poată exprima neliniştile, opiniile şi sugestiile. Programul Barbacana este structurat în opt lecţii cu o durată de aproximativ o oră (acest interval se poate mări, în baza dinamicii grupului, până la două ore); lecţiile vor fi incluse în cadrul programului şcolar şi se vor desfăşura în trepte, una pe săptămână,...

Read More

Să învățăm să prevenim dezastrele

Să învățăm să prevenim dezastrele. Carte scrisă de copii pentru copii Manual pentru clasele a IV-a, a V-a și a VI-a Descarcă documentul:...

Read More

Portofoliul comisiei diriginților

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ Structura anului şcolar Componenţa comisiei Orarul membrilor comisiei Programele şcolare de Consiliere şi orientare Documente, comunicări, note ale I.Ş.J. şi M.E.C.T.S. 2. COMPONENTA MANAGERIALĂ Raportul de activitate pe anul şcolar (semestrul) trecut Analiza SWOT la nivelul comisiei Planul operaţional anual/ semestrial Planificările calendaristice anuale şi semestriale Responsabilităţile membrilor comisiei 3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ Proiecte didactice sau alte materiale didactice Instrumente de monitorizare şi evaluare (grile, fişe de asistenţă/ interasistenţă, chestionare etc) Procesele verbale ale şedinţelor comisiei diriginţilor Proiecte şi programe implementate de membrii comisiei...

Read More

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close