Regulamentul concursului național de reviste școlare 2017

Regulamentul concursului național de reviste școlare 2017...

Read More

Documente Olimpiada de Limbi romanice

Regulament olimpiada limbi romanice – nov. 2016 ANEXA la Regulament olimpiada limbi romanice nov. 2016 Continuturi...

Read More

Fișa de observație a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

În conformitate cu prevederile art. 7, alin (3) din H.G. nr. 691/19.08.2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru – „Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, respectiv politistul de proximitate, medicul de familie, cadreIe didactice, asistentul medical, mediatorul școlar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează fișa de observație, potrivit competențelor legale, și o transmit în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială din unitatea administrativ-teritorială în care își desfășoară activitatea„. Modelul fișei de observație:...

Read More
Ghid de implementare ”Școala altfel”
Ian17

Ghid de implementare ”Școala altfel”

Ghidul pentru cadrele didactice ”Școala alftel – Ghid de implementare” este un material realizat în urma procesului de consultare, analiză și dezbatere publică organizat în cadrul proiectului ”Educația nonformală – TOT Educație”, derulat de Fundația Noi Orizonturi și finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG România. Rolul ghidului este de a sprijini directorii și profesorii în implementarea programului național ”Școala altfel”, în modalități cât mai facile și benefice pentru elevi, cadre didactice, părinți și comunitate. Ghid_Scoala_altfel_2017[1]...

Read More

Fișa de consiliere psihopedagogică

Descarcă documentul:...

Read More

Dosarul comisiei de protecția muncii

1. La unitate cu mai puţin de 50 de angajaţi, numirea prin decizie, a unei comisii de protecţia muncii în următoarea componenţă: preşedinte – preferabil pregătire tehnică, să aibă atribuțiile precizate în fişa postului membri 2. La peste 50 de angajaţi trebuie constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu următoarea componenţă: preşedinte – directorul de specialitate secretar – inginer, profesor de fizica, chimie, educaţie fizică membri – ingineri, maiştri, profesori de fizică, chimie, informatică, educaţie fizică 3. Responsabilii trebuie să urmeze un curs de formare 4. În contractele de şcolarizare să fie precizate clar instrucţiunile de protecţia muncii 5. Identificarea şi evaluarea riscurilor 6. Să fie afişate instrucţiuni proprii pentru cabinetele de informatică, laboratoarele de fizică, chimie, săli de sport, ateliere 7. Instructajul de protecţia muncii să fie făcut prin fişe individuale 8. Semnalizări de securitate (tablouri electrice, etc) 9. Dosar in fiecare şcoală care să conţină: decizia de numire a comisiei (comitetului) fişa postului pentru fiecare membru instrucţiuni fişe de instructaj selecţia din normele de protecţia muncii instrucţiuni...

Read More

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close