Sunt cetățean european activ!
Oct27

Sunt cetățean european activ!

Acesta este titlul proiectului cu care echipa Colegiului Tehnic Energetic Craiova se pregăteşte să intre in competiţia naţională Lider European. Concursul Lider European, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România  în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale  are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de leadership şi de a le pune în valoare în contextul unor activităţi legate de valorile şi temele europene. Concursul se derulează la nivel național și este deschis tuturor liceelor din România. Proiectul implementat în cadrul colegiului nostru se încadreaza în domeniul social. Apreciem că este foarte important să formăm la tineri profilul de cetăţean European activ, implicat in viaţa comunităţii, dar permanent racordat la exingenţele cetăţeniei europene. Prin activitatea “Biblioteca şcolii, centru de informare şi documentare,” am urmărit dezvoltarea comtentei de comunicarela elevi. Ne-am propus să  combatem violenţa prin lectură şi am realizat un centru de informare şi documentare European, cu materiale informative primite de la Comisia Europenă, prin intermediul Asociaţiei “Mereu pentru Europa”. O activitate care s-a bucurat de mare succes a fost realizarea turului virtual Parlamentarium. Cu această ocazie, elevii au invăţat in manieră experienţială foarte multe despre istoria Uniunii Europene. “Schimb de experienţă cu colegii nostri români…veniti din Italia” este titlul unei activităţi in care am invăţat pe viu, foarte multe despre sistemul de invăţământ din Italia, de la elevii reveniti acasă, Formarea competenţelor antreprenoriale la tineri este una dintre preocupările noastre foarte importante. In seria de activităţi” Be ACTIV in Global Entrepreneurship Week!”, am subliniat importanţa CV-ului si Portofoliului Europass, dar a  Cadrului legal pentru recunoasterea calificarilor profesionale in UE. In Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2015, am organizat activitatea “SET-ează-te pe antreprenoriatul de succes”, cu care ne-am inscris pe Portalul European de Tineret. De Ziua educaţiei nonformale in România (ZEN 2015 ), am organizat cafeneaua publică “De la competenţele cheie ( conform UE) la dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor/tinerilor”. Am dezbătut  modalităţile de implementare reală a abilităţilor de viaţă specific fiecăreia dintre cele opt competenţe –cheie stabilite la nivel de Uniune Europeană. A fost incă o ocazie de a ne convinge că “ORICINE POATE INVĂŢA ORIUNDE .TOT TIMPUL” şi că   putem si noi să “TRANSFORMĂM ROMÂNIA PRIN INVĂŢARE! conform sloganului Agenţiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România. Prin activităţile realizate , ne-am propus  racordarea permanentă la priorităţile activităţilor mondiale pentru tineri, ca de exemplu Ziua Internaţională a Pacii 21 sept 2015, Ziua Europeană a Limbilor 26 sept 2015, dar si centrarea intregului a program de activităţi pe IMPACTUL si BENEFICIILE pentru comunitatea şcolară şi locală. Pentru sustenabilitatea proiectului , ne-am gândit déjà la  dezvoltarea competenţelor interculturale prin programul European e-Twinning şi la activităşi...

Read More
eTwinning , managementul învăţării şi managementul şcolii
Oct26

eTwinning , managementul învăţării şi managementul şcolii

eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 326.000 de cadre didactice (numărul cadrelor de didactice se modifică permanent, înscrierea de noi membri fiind posibilă oricând). Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, începând din 2014 și este baza de date recomandată de Comisia Europeană pentru căutarea de parteneri pentru proiecte Erasmus+ este portalul eTwinning. În perioada 22-24 octombrie 2015, Institutul de Științe ale Educației a organizat, în București, un seminar de formare dedicat directorilor/ managerilor de instituții de învățământ preuniversitar din România si responsabililor Comisiilor pentru Proiecte de Cooperare si Integrare  Europeană din scoli . Atelierul și-a propus si a realizat familiarizarea participanților cu portalul și cu instrumentele eTwinning și explorarea potențialului proiectelor de colaborare școlară utilizând noile tehnologii, din perspectiva managementului școlar. Din bogata si inspirata agenda a manifestarii am retinut : Cuvânt de bun venit, dr. Ciprian Fartușnic, director general, Institutul de Științe ale Educației (NSS Romania) ; “eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa. 10 ani de parteneriate” , dr. Simona Velea, coordonator naţional eTwinning, Institutul de Științe ale Educației; “Programul Erasmus +” , Veronica Simionescu, ANPCDEFP; “Complementaritatea eTwinning și Erasmus+”, prof. Rodica Staicu, CN Pedagogic ”Ștefan Velovan”, Craiova; ”Integrarea eTwinning în curriculum.Exemple de bune practici”, prof. Gabriela Crișan, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Turda; ”Valorificarea proiectelor eTwinning in curriculum-ul de matematică”, prof. Mihaela Gîț, Liceul „Jean Monnet”, București; Atelierul „Participarea elevilor- învăţământ primar”, prof. Cornelia Melcu, Șcaoa Nr. 9 ”Nicolae  Orghidan”, Brașov şi prof. Camelia Păgilă, Șc. Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu; Atelierul „Participarea elevilor -învăţământ secundar. Dezvoltarea creativității”, Prof. Cristina Gîlă, C.N.P. ”Constantin Brătescu”, Constanța; “Recunoașterea și valorizarea proiectelor eTwinning. Modalități de promovare și susținere a proiectelor eTwinning din perspectiva managementului școlii”, prof. Cornelia Melcu si prof. Camelia Leru, Director, Șoala. nr. 9 ”Nicolae Orghidan”, Brașov, dr. Simona Velea, Institutul de Științe ale Educației; “eTwinning în școala mea. Integrarea eTwinning în agenda școlii”, prof. Carmen Rădulescu, director adjunct, C.N. I. Ghica, Târgoviște, finalistă la Premiile Europene eTwinning; „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin eTwinning”,      Alexandra Bunica, Centrul Național eTwinning, ISE; „Valorificarea parteneriatelor eTwinning. Sinteza activităților conferinței”dr. Simona Velea, Alexandra Bunica. MULTUMESC , în numele meu şi al colegilor din toate colturile ţării, organizatorilor, Echipa etwinning România, în special doamnelor dr Simona Velea şi Alexandra Bunica , care ne-au impresionat prin tot ceea ce au făcut pentru ca acest seminar să se desfăşoare la...

Read More
Echipa “LIDER EUROPEAN“ preZENtă şi activă la Ziua Educaţiei Nonformale ZEN 2015
Oct11

Echipa “LIDER EUROPEAN“ preZENtă şi activă la Ziua Educaţiei Nonformale ZEN 2015

“ORICINE POATE INVĂŢA ORIUNDE TOT TIMPUL” este deviza sub care s-a desfăşurat  in 9-10 Octombrie 2015 Ziua educaţiei nonformale in România (ZEN). La Colegiul Tehnic Energetic Craiova, elevi si cadre didactice credem in sloganul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formării Profesionale – “TRANSFORMĂM ROMÂNIA PRIN INVĂŢARE! Din agenda noastră ZEN 2015 spicuim: 1. Open space “Despre sanatatea mediului si a noastra” Activitatea se inscrie in preocupările noastre mai vechi, legate de importanţa sănătăţii mediului, dar si a sănătăţii fizice si mentale, a stilului de viaţă sănătos. Participantii s-au familiarizat cu metoda de educatie nonformala “Open space”. 2. Cafenea publică “De la competenţele cheie ( conform UE) la dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor/tinerilor”si-a propus să dezbata modalităţile de implementare reală a abilităţilor de viaţă specific fiecăreia dintre cele opt competenţe –cheie stabilite la nivel de Uniune Europeană. Participantii s-au familiarizat cu metoda de educatie nonformală “Cafenea publică”. Am utilizat energisere si ice-breaking-uri. Respectând regulile specifice “open space” si “cafenea publică”, am utilizat materiale de diseminare de la seminarii europene  pentru profesori si pentru lucrători de tineret. Activitatea s-a inscris in programul de activităţi al Colegiului Tehnic Energetic Craiova din cadrul Campaniei nationale de informare şi comunicare „Europa, casa noastră-Lider European”, finantat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene in România, din perioada 2014- 2015. Implicarea elevilor din echipa ce va reprezenta liceul la concursul national „Europa, casa noastră-Lider European” în activitățile organizate cu ocazia  Zilei educaţiei nonformale in România a fost , ca in toate activitatile din cadrul proiectului „Lider European”, foarte buna.  “Ce este educatia nonformală?” se mai intreabă incă multi tineri , dar si adulţi . ”Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă” (Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001) În 1997 UNESCO definea educaţia nonformală ca fiind constituită din „orice activităţi educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact a ceea ce numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate vârstele (…) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”.   Contextul în care se desfășoară activitățile de educație nonformală  poate fi ghidat de principii specifice, dar și prin politici (europene, naționale – Legea Educatiei Nationale , de exemplu). Educația în context nonformal are: activități bine planificate; obiective specifice clare (deși  nu urmărește un anumit curriculum ); caracter experiețial, participativ, inovativ, interactiv; rezultate cuatificabile; metode active, creative, interactive; nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite. Metode de...

Read More
Câteva impresii despre vizita de studiu  la Comisia Europeană de la Bruxelles
Sep20

Câteva impresii despre vizita de studiu la Comisia Europeană de la Bruxelles

Reprezentanţa Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiințifice a derulat în anul școlar 2014-2015 a V-a ediţie a Campaniei de informare şi comunicare „Europa, casa noastră”. Programul s-a adresat elevilor şi profesorilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi a avut drept scop derularea unor activităţi cu dimensiune europeană prin care elevii sunt încurajaţi să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria, politicile ei, precum şi despre ultimele evoluţii din domeniul afacerilor europene. La inceput de septembrie 2015  am participat la  vizita de studiu  la Bruxelles, la Comisia Europeană, care a fost recompensa pentru cei 25 de câştigători, la nivel naţional , ai concursului „Europa, casa noastră”, pentru componenta privind derularea a minimum două activități pe teme europene . M-am intors de la Bruxelles, de la Comisia Europeană si de la Parlamentul European cu o agendă de lucru plină cu idei valoroase  . Câştigarea acestei competiţii este extreme de importantă pentru şcoala mea şi pentru mine şi mă motivează să  mă  implic si să finalizez la cote inalte  concursul “Lider European”, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România  în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiințifice . Concursul “Lider European” are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de leadership şi de a le pune în valoare în contextul unor activităţi legate de valorile şi temele europene. În ce priveşte  derularea şi finalizarea activităţilor în cadrul competiţiei”Lider European-Europa, casa noastră”   , ele vor avea un suflu nou şi voi utiliza  materialele de documentare aduse chiar de la Bruxelles. In acest sens, prima prioritatea este demarez, în şcoala mea,  un proiect e-Twinning . Sunt hotărâtă să utilizez mai mult” Spaţiul profesorului”. Prin participarea la competiţia”Lider European”, eu si echipa formata din patru elevi de la clasele  a XII-a am abordat tematici legate de: drepturile si indatoririle cetăţenilor europeni; Cetățenia europeană – drepturi și implicare activă în societate; dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor/tinerilor plecând de la competenţele cheie ( conform UE) ; Serviciul European de Voluntariat(SEV); Importanţa voluntariatului pentru comunitatea locală; Protecţa mediului, ca datorie a fiecărui cetăţean european; Dezvoltarea antreprenorială a tinerilor. Pentru mine, vizita de studiu  la Bruxelles, la Comisia Europeană a însemnat  Ceva Deosebit , foarte util şi mobilizator pentru activitatea mea didactică şi pentru mine, ca cetăţean european. Profesor Lulache Mariana, COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC...

Read More

“e-Mentor”- un curs de excelenţă pentru formarea profesorilor

”Nu putem face lucruri mari, doar lucruri marunte cu multă dragoste.” Maica Tereza de Calcutta Am avut sansa sa particip , de curând, la un curs POSDRU, organizat de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru 1400 de cadre didactice din toată ţara. Mărturisesc că acest curs m-a invăţat multe. Pe site-ul proiectului http://www.e-mentorat.ro/ oricine poate găsi materiale extreme de utile în activitatea didactică şi nu numai. Cursul “e-Mentor” a fost structurat în două mari module 1. Mentoratul educaţional al persoanelor cu dizabilităţi 2. Instrumente TIC interactive în predare pentru elevii cu dizabilităţi. Plecând de la “Convenţia cu privire la Drepturile Copilului “ ( Organizaţia Naţiunilor Unite) este imperios necesar să asigurăm tuturor şanse egale , în toate domeniile, deci şi pentru educaţie/invăţare. Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale lansează cinci mesaje relevante, privind persoanele cu dizabilităţi, dintre care prezint mai jos: “1. Toţi oamenii trebuie să beneficieze de educaţia incluzivă: este relevat impactul educațional și social pozitiv al educației incluzive. Educația incluzivă își propune să ofere calitate pentru toți elevii. Pentru a dobândi o educaţie incluzivă, este nevoie de sprijinul întregii comunităţi: de la factorii de decizie până la utilizatorii finali (elevii și familiile lor). Colaborarea este necesară la toate nivelurile și toate părțile interesate au nevoie de o viziune pe termen lung asupra rezultatelor pe care comunitatea le va produce. Sunt necesare modificări ale terminologiei, atitudini și valori, care reflectă valoarea adăugată a diversităţii și a participarii egale. 2. Profesioniști cu înaltă calificare Următoarea generație de profesori și profesioniști din domeniul educației trebuie să fie instruiţi pentru a fi profesori pentru toți elevii. Ei au nevoie să fie instruiţi nu numai în ceea ce privește competenţele, ci şi în ceea ce priveşte valorile etice.” Cu experienţa de diseminare-valorizare în proiecte europene( PHARE-VET, Comenius, Grundtvig, Youth in Action şi Erasmus+ , pe care o am de peste 19 ani, cu convingerea că este o cauză nobilă, voi încerca să fac lobby în rândul elevilor/tinerilor, al colegilor profesori şi al părinţilor , aşa încât comunitatea să “vadă” mai bine care sunt nevoile persoanelor cu dizabilităţi, mai ales ale elevilor/tinerilor . Ca ambasador “Europa , casa noastra” în perioada iulie 2015-iulie 2016, în toate intervenţiile mele din mass-media şi din cadrul întâlnirilor de lucru, voi voi încerca să sensibilizez opinia publică referitor la schimbarea mentalităţii noastre, a tuturor, cu privire la persoanele cu dizabilităţi. La finalul cursului“e-Mentor”, pentru seria de profesori din care am făcut şi eu parte, am conchis împreună cu formatorii că atributele pentru cursul “e-Mentor” sunt : CALITATE , RESPONSABILITATE şi RESPONSABILIZARE ,MAGIE şi BUCURIE, VALOARE ADĂUGATĂ ! Echipa de proiect “e-Mentor” este una de...

Read More

Să descoperim Europa!

În cadrul Clubului „Europa, casa noastră” de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” din Craiova s-a desfăşurat activitatea “Să descoperim Europa!” cu scopul de a-i conduce imaginar pe elevi prin Uniunea Europeană, organizaţie care simbolizează progresul, civilizaţia şi prietenia între ţări. Elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre UE cu ajutorul broşurilor “Să descoperim Europa!”, oferite de Centru Europe Direct Craiova şi au învăţat cum să citească harta Europei . Astfel au aflat: – caracteristicile generale ale UE; – UE şi vecinii săi; – ţările din UE; – însemnele UE; – principalele valori şi instituţii ale UE; – mijloacele de transport; – personaje celebre din Europa; – povestea UE; – ce înseamnă să fii elev în Uniunea Europeană, drepturile şi îndatoririle micilor cetăţeni europeni. Organizaţi în echipă, elevii au confecţionat steagul UE, au desenat şi au decupat conturul Europei în timp ce au ascultat imnul UE. Elevii au înţeles că trebuie să respecte valorile culturale din fiecare ţară, să manifeste prietenie faţă de alte popoare ale Europei. Profesori coordonatori Cercelaru Margareta şi Aranghel Gabriela Şcoala Gimnazială “Nicolae Romanescu”  Craiova...

Read More

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close