BOR a câştigat alegerile pentru ora de religie

Ne-a parvenit, pe surse, raportul Ministerului Educaţiei Creştin-Ortodoxe către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Spicuim din document:

„Preafericite, Preaînălţate, Prealuminate! În numele dreptcredinciosului şi adevăratului popor român, cu care BOR este una şi-aceeaşi fiinţă, umilii slujitori ai Educaţiei Creştin-Ortodoxe raportează cu mândrie supuşelnică că 90% dintre elevii Patriei Ortodoxe s-au înscris la ora de religie. Este un succes al politicii înţelepte promovate de Preafericitul Patriarh şi slujitorii săi întru Domnul, cei care au bătătorit calea dreaptă către Palatul Victoria, primării, consilii judeţene şi, concomitent, către sufletele amărâţilor dreptcredincioşi prin slujbe, mătănii, afurisenii, blesteme, ameninţări, diligenţe, ortodenţe. Poporul Român Drept-credincios a înţeles, într-un târziu, că salvarea naţiunii de la ortodoxism vine şi s-a lepădat de Duhul rău, de Satana, de Ucigă-l Toaca, de Împieliţat, de Talpa Iadului, de Smolit, de Tartor, de Necurat, de toate înfăţişările lumeşti ale Diavolului, acceptând aproape în unanimitate prezenţa copiilor la binecuvântata oră de religie.

Raportăm supuşi că judeţul cu cele mai mari realizări la votul popular pentru ora de religie este Dâmboviţa, aici BOR are puteri depline, peste 97% dintre părinţi au hotărât ca copiii lor să înveţe pe de rost Crezul, Tatăl Nostru, pilde din vieţile apostolilor, ale preşedinţilor PSD şi ale slujitorilor BOR. Aceşti părinţi luminaţi de credinţa ortodoxă au fost de acord să-i ţină preoţii-profesori pe copii pe coji de nucă dacă nu-şi fac cruce cumsecade, dacă n-au cruciuliţe la gât sau dacă, piei Drace!, trec pe lângă vreo Sfântă Biserică fără să-şi facă semnul crucii.”

Continuare pe covasnamedia.ro