Au fost semnate 5 contracte de finanțare pentru reabilitarea școlilor din județul Arad prin Regio-POR

In data de 30 septembrie 2014, a avut loc în Sala de Conferințe a Consiliului Județean Arad semnarea primelor cinci contracte de finanţare – din cadrul celui de-al doilea apel de proiecte – pentru reabilitarea școlilor din județul Arad. Cele cinci contracte de finanțare au fost semnate pentru proiectele de reabilitare ale școlilor din comunele Conop, Dieci, Ghioroc, Sintea Mare și Șiria.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” și a domeniului major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”al Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) – cel de-al doilea apel de proiecte.

Evenimentul a avut loc în prezenţa domnului Petru – Nicolae IOȚCU – Președintele Consiliului Județean Arad şi a domnului Sorin MAXIM – Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest, precum și în prezența reprezentanților celor cinci comune a căror școli urmează să fie reabilitate cu fonduri nerambursabile prin Regio-POR (comuna Conop, comuna Dieci, comuna Ghioroc, comuna Sintea Mare, comuna Șiria).

Cele cinci proiecte pentru care au fost semnate contractele de finanțare vizează reabilitarea clădirilor în care își desfășoară activitățile instituțiile de învățământ, adaptarea acestora la standarde europene prin creșterea gradului de siguranță și confort și o creștere a gradului de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Implementarea acestora se va face pe parcursul a 14 luni pentru școlile din comunele Conop, Ghioroc, Sintea Mare și Șiria și pe parcursul a 12 luni pentru școala generală din comuna Dieci.

Valorile totale ale acestor proiecte de reabilitare și finanțările nerambursabile acordate prin semnarea contractelor de finanțare, sunt următoarele:

  • proiectul comunei Conop „Reabilitare unitate de învățământ – școală și grădiniță în loc. Milova, Comuna Conop, Jud. Arad”are o valoare totală de 636.754,17 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 278.149,08 lei
  • proiectul comunei Dieci „Reabilitare și modernizare Școala Generală cu clasele I-VIII Dieci”are o valoare totală de 611.451,09 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 594.117,94 lei
  • proiectul comunei Ghioroc „Reabilitare Școala Generală Ghioroc”are o valoare totală de 610.746,80 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 592.090,32 lei
  • proiectul comunei Sintea Mare „Reabilitare școala generală clasele I-VIII, Comuna Sintea Mare”are o valoare totală de 1.597.667,83 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 981.474,41 lei
  • proiectul comunei Șiria „Reabilitare și modernizare Școala Generală cu clasele I-VIII Galșa”are o valoare totală de 643.780,60 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 596.056,18 lei.

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se estimează că un număr de 1.023 de elevi vor beneficia de rezultatele obținute.