Aşteptările elevilor legate de prevenirea şi stoparea incidentelor

Aşteptările elevilor legate de prevenirea şi stoparea incidentelor violente sunt diferenţiate, astfel încât:

 1. de la profesori/diriginţi:
 • să stea cât mai mult timp în şcoală şi lângă clasă;
 • să dea dovadă de mai multă atenţie faţă de persoanele din clasă care constituie un real pericol pentru colegi;
 • să acorde respect elevilor, fără să-i umilească;
 • să se implice mai mult în evitarea acestor incidente;
 • să nu permită pătrunderea în şcoală a persoanelor din exterior (cu excepţia familiilor elevilor);
 • să informeze mai mult părinţii persoanelor implicate în incidente violente;
 • să intervină atunci când sunt solicitaţi de elevii care au o problemă;
 • să acorde atenţie mai mare respectării regulamentelor de ordine interioară;
 • să dovedească mai multă prestanţă în faţa elevilor clasei;
 • implicarea în problemele elevilor de orice natură, indiferent de dimensiunea conflictului;
 1. de la conducerea şcolii:
 • să aplice regulamentul întocmai cum a fost redactat, în special referitor la comportament şi ţinută;
 • să fie preocupaţi de asigurarea unui climat social favorabil activităţilor desfăşurate;
 • să doteze şcoala cu camere de supraveghere, ca una dintre cele mai eficiente soluţii, în opinia lor;
 • să îşi facă simţită prezenţa mai mult pe culoarele şcolii în timpul pauzelor;
 • să angajeze agenţi de pază;
 • să aplice regulamentul şcolar indiferent de situaţie sau de persoană implicată;
 • în cazul unui incident ce depăşeşte atribuţiile şcolii, să fie sesizate organele în drept pentru a lua măsurile necesare;
 1. de la poliţişti:
 • să fie mai receptivi la problemele unor elevi;
 • să fie prezenţi mai des în incinta şcolilor;
 • să înveţe elevii cum să se apere sau să prevină astfel de incidente;
 • să participe mai des la orele de dirigenţie;
 • să ne ajute să ne simţim în siguranţă.

Notă: ideile prezentate anterior au fost reproduse cu mare exactitate, atât formularea cât şi conţinutul lor aparţinând elevilor.