Alocația de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Titular al dreptului la alocatie de stat pentru copii este chiar copilul.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii peste 18 ani care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Acte necesare:

Cerere tip;

• Actele de identitate ale reprezentanţilor legali – copie şi original;

• Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat – copie şi original;

• Dosar cu șină

• Extras de cont, in cazul platii prin cont bancar

• Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Actele se depun la Serviciul Alocaţii şi Indemnizatii din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sau al Serviciilor Publice de Asistenţă Socială. Acestea
se transmit spre soluţionare Agentia pentru Plăți și Inspecție Socială care soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate.

Plata se face:

– unuia dintre părinţi sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare, părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească, domiciliul minorului ori căruia i s-a încredinţat spre creştere şi educare;

– tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul sau încredinţat spre creştere şi educare.

Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială a plasamentului într-un serviciu de tip rezidenţial, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal. Alocaţia de stat plătită în aceste condiţii se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani. Pentru tinerii aflați într-un serviciu de tip rezidențial, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere.

După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Plata alocatiei se face lunar:

• acasă, prin mandat poștal; mandatele poștale se achită la domiciliul titularului, în perioada 8-25 a lunii, sau la oficiul poștal aparținător în perioada 26-27 a lunii.

• virată într-un cont curent sau cont de card al cărui posesor poate fi reprezentantul legal sau chiar copilul peste 14 ani.

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,4 ISR (200 RON) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

b) 0,084 ISR (42 RON) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

c) 0,168 ISR (84) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close